Корзина
25 отзывов
Сертифікат нарколога форма 140/о
Контакты
Медичний центр "Медичні довідки"
+38044209-92-09Информационный центр
+38044360-61-41
+38050382-25-27Информационный центр
+38044539-05-39Борщаговка
+38067656-94-06Киевстар
Володимир Іванович
УкраинаКиевШумського 4а
Карта

Сертифікат нарколога форма 140/о

Сертифікат нарколога форма 140/о
 • Услуга

200 грн.

Сертифікат нарколога форма 140/о
200 грн.
УслугаСертифікат нарколога форма 140/о
+38044209-92-09
Информационный центр
 • +38044360-61-41
 • +38050382-25-27 Информационный центр
 • +38044539-05-39 Борщаговка
 • +38067656-94-06 Киевстар
+38044209-92-09
Информационный центр
 • +38044360-61-41
 • +38050382-25-27 Информационный центр
 • +38044539-05-39 Борщаговка
 • +38067656-94-06 Киевстар

Заказ только по телефону

 • График работы
 • Адрес и контакты

медичний огляд та видача сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду - форма 140/о

Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 339 від 28.11.97 м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 592/2396
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )
Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги
1. Метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян є виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.97 р. N 1238 (далі – Перелік).
2. Профілактичний наркологічний огляд громадян проводиться в наркологічному закладі за місцем постійного їх проживання. Перелік наркологічних закладів, які проводять профілактичні наркологічні огляди, визначається наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я місцевих держадміністрацій. Профілактичні наркологічні огляди громадян, проведені в інших медичних закладах, вважаються недійсними.
3. Головні лікарі тих наркологічних закладів, яким надано право проводити профілактичні наркологічні огляди, організовують роботу відділень профілактичних наркологічних оглядів, створюють лікарсько-консультативні комісії, вживають заходів щодо підготовки (в тому числі на курсах підвищення кваліфікації) лікарів-наркологів, що проводять профілактичні наркологічні огляди.
4. Лікарі-наркологи, що проводять профілактичні наркологічні огляди, мають обов'язково пройти навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів і отримати посвідчення за формою N 146-0 відповідно до затвердженого Порядку навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів. Лікарі-наркологи, що не пройшли відповідне навчання і не отримали посвідчень, не допускаються до проведення профілактичних наркологічних оглядів.
5. Обов'язкові профілактичні наркологічні огляди проводяться за рахунок замовників, а пільги надаються відповідно до чинного законодавства.
6. Для проходження профілактичного наркологічного огляду громадянин має подати: паспорт (неповнолітні – свідоцтво про народження); чоловіки також військовий квиток (приписне свідоцтво); документ, що підтверджує оплату послуг за проведення профілактичного наркологічного огляду та документ, що підтверджує право на пільги.
Профілактичний наркологічний огляд без будь-якого з вказаних вище документів не проводиться.
7. Профілактичний наркологічний огляд проводиться за програмою, яка передбачає вказаний в пункті 8 мінімальний базовий обов'язковий обсяг обстежень, а також індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні огляду враховуються дані про лікування громадянина в наркологічних закладах.
8. Обов'язковий обсяг обстеження включає лікарський наркологічний огляд, психологічне тестування та лабораторне дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «Тест «Аудит» та «Тест клінічного скринінгу» (додатки 1, 2). Програми обстеження «Тест «Аудит» та «Тест клінічного скринінгу», за даними ВООЗ, дозволяють виявити більш ніж 99% осіб, хворих на алкоголізм.
9. Дані профілактичного наркологічного огляду заносяться лікарем-наркологом до медичної картки форми N 145-0.
10. Висновок про відсутність наркологічних протипоказань при профілактичному наркологічному огляді може бути винесений, якщо при обстеженні за програмою «Аудит» сума балів, що характеризує стан наркологічних психологічних проблем обстежуваної особи, є меншою, ніж 8 одиниць, при обстеженні за програмою «Клінічний скринінг» сума балів, що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваної особи, менше 5 одиниць, а інші дані не дають підстав підозрювати наявність наркологічного захворювання.
11. Якщо при обстеженні за програмою «Аудит» сума балів, що характеризує стан наркологічної психологічної проблеми обстежуваної особи, дорівнює чи перевищує 8 одиниць, і (або) у випадку, коли при обстеженні за програмою «Клінічний скринінг» сума балів, що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваної особи, дорівнює чи перевищує 5 одиниць, і (або) є інші підстави підозрювати наявність наркологічного захворювання, і (або) у разі незгоди з результатами профілактичного наркологічного огляду громадянин має пройти додатковий наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару.
Наявність наркологічного захворювання після додаткового наркологічного огляду в умовах стаціонару засвідчує лікувально-консультативна комісія (ЛКК) у формі висновку ЛКК.
12. Лікарсько-консультативна комісія створюється наказом керівника наркологічного закладу не менше ніж з 3-х лікарів-наркологів з метою визначення на підставі даних стаціонарного обстеження остаточного висновку щодо наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності, зазначених у Переліку.
13. Після проведення профілактичного наркологічного огляду і додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару громадянину видається сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма N 140-0 (облікова), в якому зазначається наявність чи відсутність у нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності, зазначених у Переліку. Термін дії сертифіката визначається відповідно до п.2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів громадян, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.97 р. N 1238.
Сертифікат, що підписаний лікарем-наркологом, засвідчується круглою печаткою наркологічного закладу. ( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 14 від 30.01.98 )
14. Профілактичні наркологічні огляди не проводяться:
при наявності у обстежуваної особи гострого або загостренні хронічного неінфекційного захворювання;
при наявності у обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді.
15. Видача медичних карток профілактичного наркологічного огляду, протоколів засідань ЛКК на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві наркологічного закладу, що проводив профілактичний наркологічний огляд, протягом 5 календарних років.
16. Результати профілактичного наркологічного огляду можуть бути оскаржені громадянином у порядку, встановленому чинним законодавством.

ПЕРЕЛІК

професій та видів діяльності, для яких є

обов'язковим первинний і періодичний профілактичний

наркологічний огляд

1. Працівники підприємств, установ та організацій, які під

час виконання своїх функціональних обов'язків повинні
використовувати такі види сировини, речовин і матеріалів:

1) насичені та ненасичені вуглеводні:

а) під час експлуатації, ремонту свердловин і устаткування

для видобутку нафти, переробки високосірчистої та сірчистої нафти,
природного газу, піробензолу; селективного очищення мастил,
піролізу; очищення нафти і газу від сірководню; очищення
нафтоналивних суден, цистерн, резервуарів; екстракційного
виробництва озокериту; виробництва різних синтетичних продуктів
(фенол, ацетон, синтетичні жирні кислоти та спирти) тощо;
допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків,
забором проб, лабораторним контролем сировини проміжних та
кінцевих продуктів (високосірчиста і сірчиста нафта, природний
газ);

б) під час ремонту свердловин у процесі видобутку нафти;

переробки малосірчистої нафти і природного газу; видобутку та
обробки озокериту, регенерації авто- та авіамастил; процесів,
пов'язаних з виділенням і використанням насичених, ненасичених
вуглеводнів (виробництво поліетилену, дивінілу, ізопрену тощо);
використання бензину як розчинника; виробництва чорних в'яжучих
матеріалів, мастил, парафіну та їх використання; під час усіх
допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків,
забором проб, лабораторним контролем сировини, проміжних та
кінцевих продуктів ( мало сірчиста нафта і природний газ);

2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду, в тому числі

дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлористий метилен, хлористий
метил, хлороформ, брометил, трихлоретилен, хлоропрен тощо;

3) бензол;

4) похідні бензолу (ізопропилбензол, толуол, ксилол, стирол

тощо, в тому числі гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду,
галогенні бензили, хлористий бензилиден);

5) метанол.

2. Працівники підприємств, які під час виконання своїх

функціональних обов'язків повинні використовувати спирт етиловий,
в тому числі у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин,
косметичних і стоматологічних засобів тощо.

3. Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних закладів

незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, які
за своїми фукціональними обов'язками повинні використовувати
речовини, що належать до фармакологічних засобів, а також
речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його
похідних, анестетиків (у тому числі фторотану), сульфаніламідних
засобів, похідних піразолону, протипухлинних засобів, гормональних
засобів, нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів,
протисудомних засобів (у тому числі барбітуратів), снотворних
засобів, антикоагулянтів, вітамінів.

4. Анестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони

здоров'я, які за специфікою роботи повинні використовувати
фторотан та ефір.

5. Працівники підприємств, які працюють в умовах підвищеного

атмосферного тиску, в тому числі у кесонах, барокамерах, виконують
водолазні роботи.

6. Чергові працівники підприємств, які обслуговують,

налагоджують, монтують і проводять роботи в електромережах та
електроустановках під напругою 127 В і більше.

7. Працівники підприємств, які проводять роботи, пов'язані з

використанням вибухових матеріалів, працюють на вибухо- та
пожежонебезпечних виробництвах.

8. Працівники підприємств, установ та організацій, які для

виконання своїх професійних обов'язків мають отримати, носити і
використовувати вогнепальну зброю, в тому числі працівники
воєнізованої охорони незалежно від відомчого підпорядкування.

9. Громадяни, які в установленому порядку мають отримати чи

перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння та
використання вогнепальної зброї, в тому числі мисливської та
газової.

10. Працівники пожежної охорони, газорятувальної служби,

служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових
фонтанів, та їх ліквідації.

11. Водії транспортних засобів, у тому числі автомобілів

категорії А, В, С, Д, Е, трамваїв, тролейбусів, мотоколясок,
тракторів, мінітракторів і мотоблоків, які були зареєстровані в
Державтоінспекції, та інших механічних транспортних засобів.

12. Авіаційний персонал цивільної авіації, а також інші

особи, які підлягають медичній сертифікації в лікарсько-льотних
сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації.
А також ми надаємо послуги по отриманню медичної довідки психіатра форма 122-2/о
Информация для заказа
 • Цена: 200 грн.