Корзина
25 отзывов
Медична довідка психіатра форма 122-2/о
Контакты
Медичний центр "Медичні довідки"
+38044209-92-09Информационный центр
+38044360-61-41
+38050382-25-27Информационный центр
+38044539-05-39Борщаговка
+38067656-94-06Киевстар
Володимир Іванович
УкраинаКиевШумського 4а
Карта

Медична довідка психіатра форма 122-2/о

Медична довідка психіатра форма 122-2/о
 • Услуга

200 грн.

Медична довідка психіатра форма 122-2/о
200 грн.
УслугаМедична довідка психіатра форма 122-2/о
+38044209-92-09
Информационный центр
 • +38044360-61-41
 • +38050382-25-27 Информационный центр
 • +38044539-05-39 Борщаговка
 • +38067656-94-06 Киевстар
+38044209-92-09
Информационный центр
 • +38044360-61-41
 • +38050382-25-27 Информационный центр
 • +38044539-05-39 Борщаговка
 • +38067656-94-06 Киевстар

Заказ только по телефону

 • График работы
 • Адрес и контакты

медичний огляд, консультація лікаря психіатра видача довідки про проходження профілактичного психіатричного огляду – форма 122-2/о

Стосовно проходження обов'язкових психіатричних оглядів. Доводимо до відома та використання в господарській діяльності інформацію стосовно проходження обов'язкових психіатричних оглядів працівників та видів діяльності, на які поширюються обов'язкові проходження психіатричної медичної комісії.
З метою встановлення придатності до виконання окремих видів діяльності з особливими вимогами до стану психічного здоров'я особа має пройти обов'язковий попередній (перед початком діяльності) та періодичний (у процесі діяльності) психіатричний огляд.
Особа може бути визнана тимчасово (на строк до 5 років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих.
Таке рішення приймається відповідною лікарською комісією за участю лікаря-психіатра на підставі оцінки стану психічного здоров'я особи відповідно до переліку медичних психіатричних протипоказань і може бути оскаржене до судовому порядку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 затверджено Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань (далі – перелік) щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби).
Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних закладах, закладах охорони здоров'я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети (далі – психоневрологічні заклади), за місцем постійного проживання громадянина.
Такі огляди проводяться за програмою, яка передбачає обов'язкове та, у разі потреби, додаткове обстеження. Обсяги обов'язкового обстеження встановлюються МОЗ.
Під час проведення обов'язкових психіатричних оглядів враховуються відомості про звернення до психоневрологічних закладів за психіатричною допомогою.
У разі виявлення в особи ознак психічного захворювання (розладу), зазначеного у переліку, яке є протипоказанням для виконання окремих видів діяльності, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад в минулому (не менш як 5 років тому), а також у разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару. Рішення про наявність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності після додаткового психіатричного обстеження приймається лікарсько-консультативною комісією.
Після проведення психіатричних оглядів особі видається довідка, в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності. Строк дії довідки встановлюється відповідно до періодичності психіатричних оглядів.
Наявність чи відсутність в особи наркологічних протипоказань для виконання окремих видів діяльності встановлюється відповідно до Порядку про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238.
Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і форми відповідної медичної звітності затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 N 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р. за N 94/6382.
Загальними медичними психіатричними протипоказаннями для зазначених у наведеному переліку (додається) видів діяльності, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, є тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади (захворювання), що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті та позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку. Додаткові психіатричні протипоказання наведено у третій графі переліку.
Питання про наявність психіатричних протипоказань для провадження видів діяльності, зазначених у переліку, в особи, яка у минулому страждала на тяжкий психічний розлад (не менш як 5 років тому) або має виражені форми (прояви) психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується в кожному випадку окремо.
Просимо повідомити відокремленим підрозділам і управлінням водного господарства.

ПЕРЕЛІК

професій та видів діяльності, для яких є

обов'язковим первинний і періодичний профілактичний

наркологічний огляд

1. Працівники підприємств, установ та організацій, які під

час виконання своїх функціональних обов'язків повинні
використовувати такі види сировини, речовин і матеріалів:

1) насичені та ненасичені вуглеводні:

а) під час експлуатації, ремонту свердловин і устаткування

для видобутку нафти, переробки високосірчистої та сірчистої нафти,
природного газу, піробензолу; селективного очищення мастил,
піролізу; очищення нафти і газу від сірководню; очищення
нафтоналивних суден, цистерн, резервуарів; екстракційного
виробництва озокериту; виробництва різних синтетичних продуктів
(фенол, ацетон, синтетичні жирні кислоти та спирти) тощо;
допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків,
забором проб, лабораторним контролем сировини проміжних та
кінцевих продуктів (високосірчиста і сірчиста нафта, природний
газ);

б) під час ремонту свердловин у процесі видобутку нафти;

переробки малосірчистої нафти і природного газу; видобутку та
обробки озокериту, регенерації авто- та авіамастил; процесів,
пов'язаних з виділенням і використанням насичених, ненасичених
вуглеводнів (виробництво поліетилену, дивінілу, ізопрену тощо);
використання бензину як розчинника; виробництва чорних в'яжучих
матеріалів, мастил, парафіну та їх використання; під час усіх
допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків,
забором проб, лабораторним контролем сировини, проміжних та
кінцевих продуктів ( мало сірчиста нафта і природний газ);

2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду, в тому числі

дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлористий метилен, хлористий
метил, хлороформ, брометил, трихлоретилен, хлоропрен тощо;

3) бензол;

4) похідні бензолу (ізопропилбензол, толуол, ксилол, стирол

тощо, в тому числі гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду,
галогенні бензили, хлористий бензилиден);

5) метанол.

2. Працівники підприємств, які під час виконання своїх

функціональних обов'язків повинні використовувати спирт етиловий,
в тому числі у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин,
косметичних і стоматологічних засобів тощо.

3. Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних закладів

незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, які
за своїми фукціональними обов'язками повинні використовувати
речовини, що належать до фармакологічних засобів, а також
речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його
похідних, анестетиків (у тому числі фторотану), сульфаніламідних
засобів, похідних піразолону, протипухлинних засобів, гормональних
засобів, нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів,
протисудомних засобів (у тому числі барбітуратів), снотворних
засобів, антикоагулянтів, вітамінів.

4. Анестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони

здоров'я, які за специфікою роботи повинні використовувати
фторотан та ефір.

5. Працівники підприємств, які працюють в умовах підвищеного

атмосферного тиску, в тому числі у кесонах, барокамерах, виконують
водолазні роботи.

6. Чергові працівники підприємств, які обслуговують,

налагоджують, монтують і проводять роботи в електромережах та
електроустановках під напругою 127 В і більше.

7. Працівники підприємств, які проводять роботи, пов'язані з

використанням вибухових матеріалів, працюють на вибухо- та
пожежонебезпечних виробництвах.

8. Працівники підприємств, установ та організацій, які для

виконання своїх професійних обов'язків мають отримати, носити і
використовувати вогнепальну зброю, в тому числі працівники
воєнізованої охорони незалежно від відомчого підпорядкування.

9. Громадяни, які в установленому порядку мають отримати чи

перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння та
використання вогнепальної зброї, в тому числі мисливської та
газової.

10. Працівники пожежної охорони, газорятувальної служби,

служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових
фонтанів, та їх ліквідації.

11. Водії транспортних засобів, у тому числі автомобілів

категорії А, В, С, Д, Е, трамваїв, тролейбусів, мотоколясок,
тракторів, мінітракторів і мотоблоків, які були зареєстровані в
Державтоінспекції, та інших механічних транспортних засобів.

12. Авіаційний персонал цивільної авіації, а також інші

особи, які підлягають медичній сертифікації в лікарсько-льотних
сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації, в тому числі:

1) особи, які вступають і навчаються у льотних навчальних

закладах;

2) особи, які влаштовуються на роботу на підприємства і в

організації цивільної авіації;

3) пілоти-аматори;

4) пілоти-планеристи;

5) пілоти вільного аеростату.

13. Працівники залізничного транспорту та метрополітену,

робота яких пов'язана з рухом поїздів та роботою на залізничних
коліях, у тому числі працівники:

групи водіїв;

диспетчерсько-операторської групи;

станційно-маневрової групи;

групи супроводу поїздів;

групи колії;

групи енергопостачання(електрифікації), сигналізації,

централізації, блокування та зв'язку;

групи керівного складу.

14. Працівники плаваючого складу водного транспорту, в тому

числі працівники:

I групи командного складу (судноводійської), що працює без

сумісництва професій;

II групи командного складу у разі сумісництва професій

(судноводії-судномеханіки);

III групи командного складу суден швидкісного флоту;

IV групи механіко-суднової служби;

V групи фахівців радіонавігаційного обладнання;

VI групи фахівців несамохідного флоту, гідроспоруд шляхів і

судноплавної обстановки;

VII групи іншого плаваючого складу.

15. Працівники, які виконують роботи на висоті, в тому числі

машиністи всіх видів кранів.

16. Машиністи (кочегари), оператори котелень, працівники

служб газового нагляду.

17. Особи, які вступають на службу до Держспецзв'язку, в

органи МВС і державної податкової служби, митні органи,
Міноборони, СБУ, Державну прикордонну службу, Службу зовнішньої
розвідки, Держспецтрансслужбу, Збройні Сили, інші утворені
відповідно до законів України військові формування, в тому числі
такі, що призиваються на строкову військову службу. { Пункт 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1336 ( 1336-98-п )
від 25.08.98, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1658
( 1658-2006-п ) від 29.11.2006, N 859 ( 859-2007-п ) від
26.06.2007, N 459 ( 459-2010-п ) від 16.06.2010
А також ми надаємо послуги по отриманню Сертифіката нарколога форма 140/о
Информация для заказа
 • Цена: 200 грн.