Корзина
25 отзывов
Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)(форма N 086/о)
Контакты
Медичний центр "Медичні довідки"
+38044209-92-09Информационный центр
+38044360-61-41
+38050382-25-27Информационный центр
+38044539-05-39Борщаговка
+38067656-94-06Киевстар
Володимир Іванович
УкраинаКиевШумського 4а
Карта

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)(форма N 086/о)

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)(форма N 086/о)

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) (форма N 086/о)

 

Медична довідка

(лікарський професійно-консультативний висновок)

(форма N 086/о)"Медична довідка* (лікарський професійно-консультативний висновок)" - (форма N 086/о) є обов'язковим медичним документом для подання в приймальні комісії навчальних закладів різних рівнів акредитації, типів, незалежно від їх профілю. Без наявності медичної довідки всі інші передбачені документи навчальними закладами для вступу до них не приймаються.

________________________________________________________________________

* Підліткам, які поступають на роботу, власник підприємства, організації, установи (незалежно від форм власності та видів їх діяльності) видає "Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд" форма N 093/о, в якому медична комісія лікувально-профілактичного закладу за результатами попереднього огляду робить висновок про придатність (непридатність) підлітка до роботи за професією (посадою), вказаною у направленні. Медична довідка форма N 086/о на підлітків, які поступають на роботу, не видається.

Довідка видається на руки абітурієнту лікарями (підліткові терапевти, дільничні терапевти, сімейні лікарі) територіальних амбулаторно-поліклінічних закладів після завершення повного їх обстеження і винесення висновку щодо професійної придатності згідно з переліком методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які поступають у вищі і середні спеціальні навчальні заклади.

Форма заповнюється на підставі попереднього динамічного спостереження (записів у "Медичній карті амбулаторного хворого" - форма N 025/о, "Вкладного листка на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого" - форма N 025-1/о за особою, яка звернулася для отримання довідки, а також результатів лабораторних, функціональних, рентгенівських, інших діагностичних обстежень, об'єктивних даних і оцінки стану здоров'я на момент проведення обстежень безпосередньо перед видачею медичної довідки.

На титульному листку медичної довідки проставляється кутовий штамп закладу, число, місяць (прописом) і рік її видачі. Крім того, повне найменування закладу і його адреса згідно затвердженого Статусу вносяться в пункт 1.

В пункті 2 зі слів абітурієнта вписується найменування навчального закладу, куди буде надана медична довідка. Для пред'явлення в інші навчальні заклади вона не дійсна.

Пункти 3 - 6 заповнюються виключно на підставі записів у паспорті абітурієнта.

При заповненні пункту 7 "Перенесені захворювання" окрім згаданих облікових форм необхідно враховувати захворювання, перенесені в дитячому віці, у відповідності до записів, внесених в них при передачі дітей з-під нагляду дитячої поліклініки (відділення) під нагляд підліткової служби. Крім захворювань, необхідно вказати роки, в яких були перенесені зазначені хвороби.

Пункт 8 - "Об'єктивні дані і стан здоров'я на момент обстеження" та пункт 9 - "Дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження" заповнюються власноручно вказаними у них спеціалістами (терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, рентгенолог), завіряються особистими печатками, штампами-кліше і підписом.

В пункті 10 - записуються дати і дані проведених лабораторних досліджень. В ньому треба вписати результати всіх обов'язкових досліджень (загальні аналізи крові та сечі, аналіз на цукор, аналіз калу на яйця гельмінтів), так і інших досліджень в залежності від профілю та вимог навчального закладу, куди подається медична довідка щодо стану здоров'я абітурієнта.

Результати лабораторних досліджень, які проведені більше як за місяць, а флюорографічного - більше ніж шість місяців до дати видачі довідки - не дійсні.

У пункті 11 - вказуються дата, доза, серія і назва препаратів, якими проведені щеплення у відповідності до календаря профілактичних щеплень. Вони заповнюються на підставі даних форми N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", розділу "Відомості про щеплення".

На підставі записів у пунктах 7 - 11 заповнюється лікарський висновок щодо професійної придатності (пункт 12) згідно вимог "Переліку методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які поступають у вищі навчальні заклади і середні спеціальні навчальні заклади".

Довідка підписується лікарем, який її заповнив, та головним лікарем лікувально-профілактичного закладу (заступником з поліклінічної роботи, завідуючим поліклінікою), завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту.

Всі записи результатів досліджень, обстежень у формі N 086/о повинні відповідати аналогічним даним "Медичної карти амбулаторного хворого" - форми N 025/о.

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) зберігається в навчальному закладі протягом 3 календарних років.

МОЗ Украіни

Предыдущие статьи